The Role of Binary Oppositions in the Creation of the Mythopoetic View of the World

Authors

  • Nematovich Rahmatullaev

DOI:

https://doi.org/10.31150/ajshr.v4i11.2548

Keywords:

neo-mythologism, binary oppositions, mythopoetic chronotope, myth-making

Abstract

The article is devoted to the study of the specifics of modern authors' appeal to mythology. The functions of binary oppositions in the author's myth-making and in the creation of the mythopoetic chronotope of a literary text are considered, revealed and analyzed on the material of Nazar Eshonkul's novel Takik Mevasi (Forbidden Fruit).

References

Gurevich, A.Ya. Kategorii srednevekovoy kulturi. M., 1972. S. 322 p.

Dorojkina T. N. Chleni yazikovoy oppozitsii «cherniy-beliy»: lexicheskaya i pragmaticheskaya semantika // Issledovaniya po semantike. Ufa, 1999. P. 6–17.

Lawrence K. Oborotnaya side mirror. Vestnik MGOU. series "Linguistics" 2014 / No. 4. - P. 32-34.

Medvedeva N. Mif kak forma khudojestvennoy uslovnosti: Dis. ... candy. Philol. science M, 1984. – 145 p.

Malchukova T. G. Antichnoe nasledie i sovremennaya literatura: tekst leksiy. Petrozavodsk, 1988. 64 p.

Naidish V.M. Mythology of philosophy. XIX XXI c. m.: Alfa M, 2004. 544 p.

Rudnev V.P., Ensiklopedicheskiy slovar kulturi XX veka. Klyuchevie ponyatiya i text, M., "Agraf", 2009, 608 p.

Eliade M. Aspect mifa. M.: Invest-PPP, 1995. 240 p.

Emir-Velieva YA. Sauthor's mythology and autobiographical and godly prose (na materiale istoriko-literaturnogo mifa o N. I. Nadezhdine and E. V. Sukhovo-Kobilinoy). Article 1 // Mirovaya literatura na perekrestke kultur i sivilizatsiy. 2015. No. 3 (11). P. 44-51.

Chudova, N. Vmifologicheskaya sostavlyayushaya obraza «Ya» [Text] //Psychological journal, Vol. 20, No. 5. - p. 45-50.

Eshanqul N. From me to "me": a collection of literary and critical articles / N. Eshanqul. Tashkent: Akademnashr, 2014. 512 p.

Eshanqul N. The philosophy of creativity (From me to me-2) [Text] / N. Eshanqul. Tashkent: Akademnashr, 2018. 416 p.

Eshanqul N. Selection I (Stories) [Text]: stories / Nazar Eshanqul. Tashkent: Academic Publishing House, 2022. 512 p.

Eshanqul N. Selection II [Text]: novels and short stories / Nazar Eshanqul. Tashkent: Academic Publishing House, 2022. 576 p.

15 Jung K. G. O sovremennix mifax. m.: Practice, 1994. 252 p

Dundes Alan. Binary Opposition in Myth: The Propp / Lévi-Strauss Debate in Retrospect // The meaning of folklore: The analytical essays of Alan Dundes. Logan: Utah State University Press, 2007. P. 462.

https//ziyouz.uz/suhbatlar/iztirob joyati interview with Nazar Eshonqul 2010

https://kh-davron.uz/kutubkhona/uzbek/nazar-eshonqul-kitob-sehri.html

Downloads

Published

2023-11-05

How to Cite

Nematovich Rahmatullaev. (2023). The Role of Binary Oppositions in the Creation of the Mythopoetic View of the World. American Journal of Social and Humanitarian Research, 4(11), 20–24. https://doi.org/10.31150/ajshr.v4i11.2548