About Suhrawardiya Sect in Alisher Navoi’s Work “Nasayim Ul-Muhabbat”

Authors

  • Murtozayev Shahobiddin Baxriddinovich Doctor of Philosophy (PhD) Senior lecturer of the Department of Social Sciences in Bukhara State Pedagogical Institute

DOI:

https://doi.org/10.31150/ajshr.v4i11.2547

Keywords:

Suhrawardiya, enlightenment, knowledge, thought, thinking, feeling, meaning, mentor, action, love, soul, greed.

Abstract

This article analyzes the views of Alisher Navoi about Sheikh Shikhobuddin Suhrawardi and his Suhrawardi sect in “Nasaim ul-Muhabbat”, the history of the emergence of this teaching and its role in the perfection of human.

References

Alisher Navoiy.To‘la asarlar to‘plami 6-jild. T.: Gʻ.Gʻulom, 2013-yil 89, 367, 368 – bet.

G.N.Navro‘zova. Bahouddin Naqshband. Buxoro, 2009-yil, 27-bet.

Corbin, Henry, Alone with the Alone: Creatve Imaginaton in the Sûfsm of Ibn Arabi, Princeton Universty Press, New Jersey 1998, s.71

Sh, Murtazoyev. “Oh the Manuscript of “Avariful-maarif” (Those People Recognizing Enlightenment) of Shakhabuddin Umar Sukhravardi”. International Journal on Integrated Education 2.5: 166-169.

Kenjayev Sardor Nurmurod ugli. “Amir Temur’s Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China (Min State) (In the Case of Fu An)” Miasto Przyszłości 29 (2022): 112-114.

Norboyev, Sardor Qavmiddinovich. “O’zbekiston respublikasida siyosiy partiyalarning siyosiy va ijtimoiy ahamiyati”. Scientific progress 4.5 (2023): 4-8.

Tuyev Fazliddin Erkinovich. “Factors of socio-economic development in Bukhara region in 1991-1995 and the issue of participation in foreign relations”. International journal of social science & interdisciplinary research Issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.05 (2022): 256-258.

Shokirov Mubin. “Tarixiy jarayonni bilish methodlai asosidaanaliz qilish”. (buxdu.uz) 5.5 (2021).

O’razov Bobir Baxtiyorovich: “Rumiy–so’fiylik tariqati peshvosi”. Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti journal 2.2 (2022).

Sharipov Abduxakimjon. “A social and philosophical analysis of gender potential: social and philosophical analysis of gender potential”. Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti journal 2.2 (2022).

Rajabov Alisher, Shoxijahon Urunov. “XVII asrning 1-yarmi Buxoro xonligining siyosiy inqirozi va uning asosiy xususiyatlari”. Development of pedagogical technologies in modern sciences 2.5 (2023): 51-54.

Togayeva Dilnoza. “Word of variability in uzbek language”. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1.9 (2021): 454-458.

Kilichev Rajab Ergashovich. “Bukhara is the ancient city of the east”. Theoretical & Applied Science 7 (2020): 26-28.

Boboqulov Oxunjon. “Sharof Rashidovning afro-osiyo xalqlari birdamligi konferensiyasida ishtiroki xususida”. Innovation and development: theory and practice 2.17 (2023): 187-189.

Raxmatova Holidahon. “Xoja Ahror Valiyning tinchlik, osoyishtalik va hamjihatlikka doir g‘oyalari–barqaror taraqqiyot omili”. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari. Governmental issues/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. 3.S/5 (2023).

Murtozayev Shahobiddin. “Abu Hafs Umar Suhravardiy inson nafsini anglashga doir falsafiy qarashlarining tahlili”. Scientific journal of the Fergana State University. №1, (2023): 53-53.

Sharipov, Dilshod. “Tinchlikning universal tartib bo’yicha essay”. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muamolari/Aktualnыye pro blemы sosialno-governmental issues/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. 3.3 (2023): 144-148.

Baxriddinovich Murtozayev Shahobiddin. "Shihabiddin Suhrawardy’s views on ethics”. Innovative developments and research in education 2.16 (2023): 11-16.

Bahriddinovich Murtazoyev Shahobiddin. “The Spiritual Heritage of Abu Hafs Umar Suhrawardi and its significance for the Contemporary World”. Central Asian Journal of Social Sciences and History 2.3 (2021): 53-60.

Baxriddinovich Murtozayev Shahobiddin. “Shihabuddin al-Suhrawardi’s views on sufism and his scientific heritage in central asia”. American Journal of Social and Humanitarian Research 3.6 (2022): 110-116.

Hojiyeva G.S. “San’at” terminining fransuz va o‘zbek tili lug‘atlari asosida lingvo-madaniy tahlili. Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik: muammo, yechim va istiqbollar. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. Buxoro, 2021. –B.62-68. https://sCHolar.google.com/citations?view_op=view_ citation&hl=ru&user=LFhC4PMAAAAJ&citation_for_view=LFhC4PMAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC

Hojiyeva G.S. San’at terminlari tarjimasining lingvo-madaniy xususiyatlari (fransuz va o‘zbek tillari misolida). “O‘zbekistonning mustaqillik davridagi yangi tarixi va falsafiy tafakkurining dolzarb muammolari” respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari Samarqand, 2020 yil. – B.433-436. https://sCHolar. google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=LFhC4PMAAAAJ&citation_for_view=LFhC4PMAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC

Hojiyeva G.S. San’at va musiqa terminlari tarjimasida milliy o‘ziga xoslik va lingvistik tahlil (o‘zbek va fransuz tili materiallari misolida). O‘zbek tilida xoreografik terminlarning shakllanishi: bugungi holati va taraqqiyot bosqichlari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari Toshkent, 2021. –B.69-74. https://sCHolar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=LFhC4PMAAAAJ&citation_for_view=LFhC4PMAAAAJ:IjCSPb-OGe4C

Hojiyeva G.S. San’at, xususan, musiqaga oid terminlarning leksik-semantik hamda milliy-madaniy tahlili (fransuz va o‘zbek tillari misolida). O‘zbek tilida xoreografik terminlarning shakllanishi: bugungi holati va taraqqiyot bosqichlari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Toshkent, 2021. –B.60-69. https://sCHolar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=LFhC4PMAAAAJ&citation_for_view=LFhC4PMAAAAJ:2osOgNQ5qMEC

Hojiyeva G.S. O’zbek tilidagi san’at terminlari tarjimasida milliy o’ziga xoslik va lingvistik tahlil. “O‘zbekistonning mustaqillik davridagi yangi tarixi va falsafiy tafakkurining dolzarb muammolari” respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari Samarqand, 2020 yil. – B.430-433. https://sCHolar.google.com/ citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=LFhC4PMAAAAJ&citation_for_view=LFhC4PMAAAAJ:qjMakFHDy7sC

Hojiyeva G.S. Terminologiya va terminlarning milliy-madaniy tadqiqi. Buxoroning islom sivilizatsiyasidagi o‘rni va unga qo‘shgan hissasi. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. Buxoro, 28-29-may 2020 yil. – B.1167-1170. https://sCHolar.google.com/citations? view_op=view_citation&hl= ru&user=LFhC4PMAAAAJ&citation_for_view=LFhC4PMAAAAJ:9yKSN-GCB0IC

Jo’rayeva M.M. Hojiyeva G.S. O’zbekcha-fransuzcha fransuzcha-o’zbekcha lug’at (dictionnaire ouzbek-français français-ouzbek). Musiqa va san’at sohasiga oid ikki tilli lug’at. Buxoro, 2019. https://sCHolar.google.com/citations? view_op=view_citation&hl=ru&user=LFhC4PMAAAAJ&citation_for_view=LFhC4PMAAAAJ:u-x6o8ySG0sC

Downloads

Published

2023-11-06

How to Cite

Murtozayev Shahobiddin Baxriddinovich. (2023). About Suhrawardiya Sect in Alisher Navoi’s Work “Nasayim Ul-Muhabbat”. American Journal of Social and Humanitarian Research, 4(11), 15–19. https://doi.org/10.31150/ajshr.v4i11.2547